فرهیختگان گیلان: جلسه محاکمه تعدادی از اعضای سومین دوره شورای شهر رشت آغاز شده است.
طبق اطلاعات رسیده به فرهیختگان گیلان جلسات متهمان شورا علنی بوده و در سالن اجتماعات دادگاه تجدید نظر استان برگزار می شود.شماری از اعضای سومین دوره شورای شهر رشت متهم به تخلف مالی گسترده هستند. آشکار شدن این تخلفات باعث بازداشت تعدادی از آنها و در نهایت انحلال شورا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ شد. در حالی که شایعات از تخلفات چند ۱۰ میلیاردی در شهرداری رشت حکایت داشت اما آنچه در برخی رسانه ها آمد نشان می دهد که تخلف مالی بیش از ۷ میلیارد تومان است.rashtshora