اهالی فرهنگ و مطبوعاتی های گیلان خاطره خوش مجله «خط مهر» را در همین چهار سال گذشته به یاد می آورند. مجله‌یی با تعداد صفحات زیاد و مطالب خواندنی و عمدتا تاریخی-اجتماعی. که حجم بیشترش هم مربوط به گیلان بود. چند شماره این مجله بر همین سیاق پیش رفت تا اینکه ادامه چنین روندی امکان پذیر نبود، بنابراین تغییر تیم و رویه داد و چند شماره هم بر سیاقی کاملا متفاوت با روش قبلی و به صورت تجاری منتشر شد. حالا دوباره و در دوره جدید، خط مهر با سردبیری مهدی بازرگانی و در شماره ۳۱ به همان شکل و شمایل اولیه‌اش بازگشته است. خط مهر با تیتر روی جلد «گیله مرد فرانسوی» منتشر شد. این مجله در شماره تازه خود پرونده ویژه‌یی را به پروفسور کریستین برومبرژه (گیلان شناس فرانسوی) اختصاص داده است. برومبرژه به تازگی کتابی ۶۰۰ صفحه‌یی درباره گیلان در نیویورک منتشر کرده است. مجله خط مهر پس از شماره بیستم (آخرین شماره گروه اولیه)، توسط چند گروه مطبوعاتی منتشر شد، اما در این فاصله بیشتر شکلی تبلیغاتی و تجاری به خود گرفت. تیم اولیه خط مهر شامل مجموعه‌یی از روزنامه نگاران گیلانی بود که پیشتر در مطبوعات استان سابقه کار مطبوعاتی و فرهنگی داشتند و این همکاری مقدمه انتشار این مجله شده بود. خط مهر با مدیر مسوولی جواد خوش‌برش و سردبیری مهدی بازرگانی منتشر می‌شود. این مجله را از کیوسک‌های مطبوعاتی و کتاب فروشی‌ها بخواهید.