سید فرزام حسینی

در شرایط فعلی، من یکی از مخالفین طرح زیباسازی شهر رشت هستم؛ یکی از مخالفین سفت و سخت این طرح. کارشناس این حوزه نیستم، ایراد فنی و زیبایی‌شناسی هم به طرح مذکور وارد نمی‌کنم، -البته از سوی کارشناسان امر ایرادات زیادی وارد است- مخالفت من از جهت دیگری است. من حتی چندان موافق ایده پیاده‌روسازی از چهار جهت میدان شهرداری هم نیستم. علت مخالفتم چیست؟ بدم می‌آید شهرم زیبا شود؟ بدم می‌آید توریست جذب کنیم؟ بدم می‌آید بگویند رشت، «شانز‌لیزه» شده؟ نه بدم نمی‌آید، دلم می‌خواهد شهرم وجه‌یی زیبا به خودش بگیرد -البته به این شرط که بر اساس اصول زیبا شود، نه همین‌طور دیمی- اما پیش از اینها به مسایل دیگری هم فکر می‌کنم، به مسایلی که البته خیلی‌های دیگر هم به آنها فکر می‌کنند، حتی شاید مسوولین امر هم بهش فکر کنند، اما عمل؟ نه نمی‌کنند، که اگر می‌کردند جای این حرف‌ها نبود. من تا زمانی که عمق شهر در حال فروپاشی است، اصلا دلم نمی‌خواهد رشت شانزلیزه شود. نمی‌خواهم وقتی حتی نمی‌توان یک خیابان مسطح با آسفالت کیفیت‌دار پیدا کرد، توریست بیاید و از زیبایی ظاهری شهر ما تعریف کند، چون شک نکنید همان توریست وقتی مجبور می‌شود چند صد هزار تومان خرج زیر‌بندی، جلو‌بندی و کمک فنرهای ماشینش کند.

روزی اگر محض تفریح و خیابان‌گردی هم شده با ماشین سطح شهر را بگردید، متوجه چاله‌های پُر نشده و آسفالت‌های از هم پاشیده خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌شوید، هر کدامشان به تنهایی اصل زیربندی و کمک فنرهای ماشین را پیاده می‌کنند و انگار مسوولین مربوطه هم مصرانه هیچ قدمی در راه بهبود این وضعیت بر نمی‌دارند.

اگر آسفالتی هم در کار باشد و هر از چندی کف خیابان مالیده شود، آن قدر جنسش بی‌کیفیت است که با اولین باران از هم وا می‌رود و تکه تکه می‌شود. به هر صورت در هر جغرافیایی باید به تناسب شرایط جوّی‌اش کار شود. گیلان پر باران است، پس باید کیفیت آسفالت‌های خیابان هم بیشتر شود، نه کمتر. این وضعیت فقط مختص معابر داخل شهری نیست، جاده‌های بین‌شهری ما هم چنین وضعیتی دارد، جاده‌های بین‌شهری هم از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. نمی‌دانم این وضعیت تا کِی ادامه دارد و نمی دانم کِی مسوولین درصدد حل این معضل مهم بر می‌آیند، اما باور کنید حل این مشکل مهم‌تر از زیباسازی در و دیوار شهر است.

بعد از تحریر

گویا پیش از نوشته شدن این متن، نیت و قصد ما به گوش مسوولین محترم امر رسید! چون بخش‌هایی از معابر عمومی را با آغاز فصل گرما، آسفالت کرده‌اند و تعداد چاله چوله‌های شهر کمتر شده است، با این همه باید منتظر اولین باران تابستانی گیلان بمانیم تا کیفیت آسفالت‌های استفاده شده را ببینیم.