ایمان ظلمتی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گیلان

از نظر ساختار جمعیتی، کشور ایران از کشورهای جوان در دنیا به شمار می رود  که حضور جوانان در عرصه های گوناگون می‌تواند فرصتی برای پیشرفت کشور باشد.تجربه نیز نشان داده است که هرگاه به توانایی‌های قشرجوان اعتماد شده است، موفقیت های بی‌نظیری در همان عرصه برای کشور به دست آمده است. باید به یاد بیاوریم که چگونه جوانان در پیدایش انقلاب اسلامی نقش آفرینی کردند وبعد از پیروزی انقلاب لزوم تغییرات اساسی در مدیریت کشور ایجاب کرد که مدیریت کشور در بسیاری از بخش‌ها در دست جوانان متخصص و متعهد قرارگرفت. حاصل اعتماد به مدیران جوان در ابتدای انقلاب، پیشرفت قابل توجه کشور در زمینه های گوناگون را به همراه آورد. همین جوانان در دوران ۸ سال دفاع مقدس، دوران سازندگی و پیشرفت‌های هسته‌ای همواره نقش آفرین بوده اند.

پس از پایان جنگ تحمیلی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به ویژه در دوره اصلاحات و حضور پر رنگ‌ احزاب و گروه‌ها در فضای سیاسی کشور، نقش نهاد‌های مدنی در تربیت مدیران و نیروهای جوان مهم‌تر جلوه نمود. بدیهی است که احزاب و گروهای سیاسی همان‌گونه که باید برای عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… برنامه مدون و جامعی متناسب با شرایط کشور ارائه کنند جهت اجرایی کردن این برنامه ها به‌خصوص پس از پیروزی در انتخابات و در دست گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور، باید دارای بازوان اجرایی، درغالب مدیران جوان متعهد و متخصص باشند تا این مدیران جوان بتوانند مجری برنامه‌های احزاب در عرصه اجرایی کشور باشند. پویایی و خلاقیت مدیران جوان در کنار تجربه مدیران با سابقه می تواند در عملی کردن برنامه های احزاب موثر واقع شده و توانایی گروهای سیاسی را در زمینه های گوناگون اداره کشور عیان سازد.از این رو تربیت مدیران جوان در احزاب و گروهای سیاسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. امری که تاکنون در بسیاری از احزاب مورد غفلت واقع شده است وحتی هنگا‌می‌ که یک جریان سیاسی متشکل از چندین حزب و گروه در راس مدیریت اجرایی کشور قرار می گیرد همواره با کمبود مدیران و نیروهای جوان روبه‌روست و گاه برای بکار گیری واستفاده از نیروهای جوان اجبارا از افرادی بی تجربه وفاقد توان و تربیت مدیریتی استفاده می شود. امری که در دولت نهم ودهم واقع شد ونتایج آن منجر به بروز مشکلاتی بسیار در حوزه های گوناگون گردید حال آنکه اگر جوانان بطور سازمان یافته تحت آموزش قرار گرفته و در کنار آن از تجربه مدیران گذشته استفاده می شد شاید نتیجه، به گونه ای دیگر رقم می خورد. پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات سال ۹۲و تغییر فضای سیاسی کشور حزب کارگزاران سازندگی که پس از انتخابات سال۸۴ حضور چندانی در مدیریت اجرایی کشور نداشت فعالیت سیاسی خود را افزایش داد و با تغییراتی که در شورای مرکزی حزب صورت گرفت عرصه برای حضور نیروهای جوان در شورای مرکزی فراهم گردید. این امر در آینده ای نزدیک به کادرسازی و تربیت مدیران جوان وخلاق برای مدیریت کشور واجرایی کردن برنامه های حزب در زمینه های مختلف منجر می‌شود.