فرهیختگان گیلان: دانشجویان تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان با تماس و ارسال پیام‌ها و اخباری پیرامون وضعیت رفاهی،فرهنگی و آموزشی واحدهای خود به سرپرستی روزنامه فرهیختگان در گیلان نسبت به آن‌چه عدم اجرای تصمیمات و برنامه‌های مدیریت جدید دانشگاه آزاد در این واحدها خوانده شده، ابراز نگرانی و شکایت کرده‌اند. اسامی این پنج واحد دانشگاهی نزد روزنامه فرهیختگان محفوظ است اما دانشجویان مهم‌ترین مطالبه خود را الزام روسا و معاونین واحدها به اجرای مطالبات دانشجویی بویژه پس از روی کار آمدن دکتر حمید میرزاده می‌دانند.
آن‌ها معتقدند اگر تغییر رییس پیشین دانشگاه آزاد و رویه او خواسته اهالی دانشگاه بود، پس چرا رییسی که هیچ نسبت و تناسبی با برنامه‌های مدیریت جدید ندارد، همچنان به صرف حمایت برخی نمایندگان مجلس در شهرستان‌ها روی کار قرار دارند و همچنان بدون کمترین تغییری و حتی در مواردی با اصراربیشتر بر رویه پیشین، بر مسند ریاست تکیه زده‌اند.
چند تن از اساتید یک واحد با ارسال مدارکی مدعی هستند که این واحد بیش از یک‌سال پس از انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ناباورانه محل تبلیغات تخریبگر و فعالیت مخالفان دولت یازدهم است. دانشجویان واحد دیگری در شرق گیلان با ابراز نارضایتی از عدم اعمال تغییرات مثبت مدیریتی در واحد خود از نحوه تعامل و برخورد کارکنان دانشگاه -که عمدتا نزدیکان رییس منصوب کامران دانشجو هستند- شکایت داشته و آن را موجب دلسردی و بدبینی دانشجویان نسبت به مجموعه دانشگاه آزاد می‌دانند. روزنامه فرهیختگان ضمن تاکید بر حفظ اسرار و مسائل درون مجموعه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی،در حال حاضر صرفا به بیان سربسته دغدغه‌ها و مطالبات دانشجویان و اساتید این خانواده بزرگ در استان گیلان اکتفا کرده و ضمن دعوت مدیران واحدهای دانشگاهی به پاسخگویی و ارتباط بیشتر با رسانه‌ها، امیدوار است در سطح مدیریت عالی دانشگاه،صدای نقد خیرخواهانه شنیده و تغییرات لازم اجرایی شود.azaduni