کتاب‌فروشی فرازمند رشت، خیابان امام خمینی، قبل از کوچه آذربانی

۱- ایران جامعه کوتاه مدت، محمدعلی همایون کاتوزیان، نشر نی، چاپ پنجم، ۷۰۰۰ تومان

۲-نیروی حال، اکهارت تله، ترجمه هنگامه آذرمی، کلک آزادگان، ۵۵۰۰ تومان

۳-گودی، جومپا لاهیری، ترجمه مهدی حقیقت، نشر ماهی، چاپ اول، ۲۱۰۰۰ تومان

۴-دست نوشته‌های آکرا، پائولو کوئیلو، ترجمه دلارا قهرمان، ذهن‌آویز،۸۰۰۰ تومان

۵-مرگ فروشنده، آرتور میلر، ترجمه عطاءالله نوریان، نشر قطره، چاپ دوازدهم، ۹۵۰۰ تومان

***

برشی از کتاب اول هفته

چهار مقاله‌ای که در این کتاب می‌خوانید هریک به نوعی مشکلات تاریخی توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی می‌کند. فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت‌ها که خود به انحصار قدرت سیاسی می‌انجامد و سرعت و شدت تحولات سیاسی و اجتماعی که جامعه را از چارچوب قانونی با ثبات که لازمه رشد و توسعه اقتصادی است، محروم می کند. در دو مقاله اول بررسی می‌شود. تلاش برای استقرار قانون و نظم قانونی که به انقلاب مشروطه انجامید و علل ناکامی‌ها و کمبودهای این جنبش مضمون مقاله سوم است و در مقاله چهارم که به معنایی ادامه مقاله سوم است، شرحی از زندگی و آثار ملک‌الشعرای بهار را می‌خوانیم که از کوشندگان راه مشروطه بود و انسانی فرهیخته، آزادی‌خواه و متجدد که می‌کوشید در دورانی خطرخیز و پر آشوب و دیکتاتوری بعد از آن در عین وفادار ماندن به آرمان‌های خود، از تندروی‌های ویرانگر بپرهیزد و در محیطی که کمتر کسی هوادار اعتدال و خرد بود به اعتدالی خردمندانه برسد.