کتاب‌فروشی فرازمند رشت، خیابان امام خمینی، قبل از کوچه آذربانی

۱-    خِرد گف و گو، درسگفتارهای فلسفی غلامحسین ابراهیمی دینانی، نشر هرمس، ۲۰۰۰۰ تومان

۲-    سرمایه، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ۵۰۰۰۰ تومان

۳-    محاکمه دیگر(نامه های کافکا به فلیسه)، الیاس کانه‌تی،  نشر نو، ۱۰۰۰۰ تومان

۴-    چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ترجمه میردامادی و نعیمی پور، نشر روزنه، ۲۹۵۰۰ تومان

۵-    دکامرون، جووانی بوکاچیو، ترجمه محمد قاضی، نشر مازیار، ۴۴۰۰۰ تومان