1

صفحه اول:

ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

زنان و چالش حضور در سطوح مدیریتی

pdf

2

صفحه دوم:

بررسی تغییرات مدیریتی در استان : نسیم اعتدال در شرجی گیلان

اعتدال؛ از تئوری تا عمل

گفت و گو با رضا صالح جلالی: کارشکنی های داخلی، پاشنه آشیل دولت روحانی

تندروتر از این دولت نداشته ایم

اعتدال گرایی، فرزند شرایط سیاسی ایران

اعتدال به مثابه محافظه کاری

pdf

3

صفحه سوم:

گفت و گو با هدی حلاج زاده، مدرس جامعه شناسی کار و شغل در دانشگاه گیلان: پتانسیل پیشرفت در زنان گیلانی وجود دارد

گفت و گو با مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری: اشتغال زنان در گیلان از میانگین کشوری بالاتر است

نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در گیلان: مدیران متوسط و زنان شایسته ای که پشت در مانده اند

مدیران زن در گیلان

pdf4

صفحه چهارم:

در حاشیه وضعیت رود بزرگ زرجوب: پس از فاجعه

نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید: قانونی متناسب با زمان

مصاحبه اختصاصی با زرجوب

کتاب های پرفروش هفته

حرف مصور: زرجوب

pdf